De bijscholing is bedoeld voor fysiotherapeuten en psychosomatisch fysiotherapeuten die te maken krijgen met patiënten met klachten waarbij persoonsgebonden factoren, zoals het omgaan met stress, een rol kunnen spelen. Het kan hierbij ook gaan om klachten waarbij de aard van de aandoening blijvend veel stress met zich meebrengt (bijvoorbeeld kanker, MS en ander chronisch lichamelijk lijden met veel pijnklachten).