De algemene voorwaarden van SeeTrue zijn van toepassing op deze scholing.

De annuleringsvoorwaarden zijn als volgt:

Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:
a. annulering voordat het contactonderwijs is begonnen, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch
b. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van het contactonderwijs is de consument 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-
c. bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van het contactonderwijs is de consument 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-
d. bij annulering korter dan één maand voor aanvang van het contactonderwijs is de consument 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-
e. bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van het contactonderwijs is de consument de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.