vrouw laptop klein

 

Mindfulness en Fysiotherapie

Een tweedaagse bijscholing voor fysiotherapeuten

Nieuwe data volgen.

Accreditatie

  • Centraal Kwaliteitsregister voor Fysiotherapie, Psychosomatische fysiotherapie 15 punten
  • Centraal Kwaliteitsregister voor Fysiotherapie, Algemeen fysiotherapie 15 punten
  • ADAP Oefentherapeuten en ergotherapeuten 9,5 punten

-----------------------------------------------------------------------

 

Mindfulness en fysiotherapie

- lichaam en geest zijn een onafscheidelijk duo
- van probleemoplosser naar coachen
- vergroten interne zelfregulatie

- mindful leren omgaan met pijn en andere
lichamelijke klachten

Van symptoomgericht naar leren omgaan
met...

 

Mindfulness als vaardigheidstraining

- meditatieoefeningen (bodyscan, zit-/loopmeditatie)
- bewust bewegen
- lichaamsbewustwording
- oefeningen in omgaan met stress, onrust en pijn
- aandachtsoefeningen gericht op rechtstreeks ervaren
van 'de dingen zoals ze zijn'
- oefeningen gericht op het ontwikkelen van een vriendelijke
houding naar jezelf en je omgeving
- oefeningen uit de cognitieve gedragstherapie

Hoe helpt mindfulness

'schone' pijn plus

- weerstand
- angst voor wat er nog komen gaat...
- angst dat je het niet kunt volhouden...
- teleurstelling, boosheid, onmacht...
- alle dingen die je gaat laten...

is 'vuile' pijn

Coping

Control based coping = onze gewoonte

- afleiding
- vermijding, terugtrekken
- denken, piekeren, analyseren, bagatelliseren
- verslaving: eten, drinken, drugs, kopen etc....

Acceptance based coping

- stoppen met vechten tegen pijnlijke gedachten/emoties
- ruimte maken: interoceptieve exposure

'Acceptance based coping vergt minder energie dan control based coping'
(Alberts 2010)